Wereldburgers in de klas bij VLS Sint-Amandus Meulebeke

VLS Sint-Amandus Meulebeke streeft met het gans schoolteam voor meer wereldburgers in de klas

Op de Kleur Bekennen Inspiratiedag van 17 april verwelkomen we graag de Vrije Lagere School Sint Amandus uit Meulebeke (Tielt). Deze school participeerde vorig schooljaar aan het Wereldoriëntatietraject “Wereldburgers in mijn klas”, een nascholingstraject aangeboden door Djapo, Studio Globo en Kleur Bekennen. Tijdens de sessie Hallo Inspiratie! kunnen de deelnemers kennis maken met de wereldburgerschapsinitiatieven op hun school. Een boeiend gesprek met geëngageerde teamleden laat ons toe nu al te proeven van hun unieke insteek.

 

Een gedeelde kijk op wereldburgerschapseducatie betrekt het ganse schoolteam

Juf Martine Belaen spreekt meteen voor al haar collega’s: “Het ganse schoolteam van eerste, tweede en derde graad is in dit Wereldoriëntatietraject gestapt. Vanaf de introductiesessie werden alle teamleden betrokken. Methodieken die we leerden kennen via het traject, werden tijdens een personeelsvergadering met alle collega’s gedeeld. Op die manier was iedereen meteen mee met vragen als ‘Wat betekent WBE? Wat is systeemdenken en waarom is het belangrijk? Hoe filosofeer je met kinderen? Waarom stilstaan bij een zinvol en juist gebruik van beeldmateriaal? Enz.”

"Daarbij is van belang dat je in het team goed kan overleggen rond deze thema’s en invalshoeken. Een helder kader zoals bijvoorbeeld het Metroplan van Kleur Bekennen draagt bij tot een vlotte samenwerking. Bij juf Heidi Dejonghe viel op hoe snel dit plan vol stond met allerlei lopende lessen en activiteiten."

Meester Geert Tailleu bevestigt dit: “Je stelt vast dat er eigenlijk al heel veel gebeurt op school. En dat op een spontane wijze. Dankzij het kader van het Metroplan ontdekken we linken bij elkaar. Zo blijft WBE niet beperkt tot activiteiten op kleine eilandjes van leerkrachten die daar afzonderlijk mee bezig zijn. Door samen te werken met het ganse team bereik je veel meer.”

Het zet meteen ook een dynamiek op gang die spontaan antwoorden aanlevert voor andere uitdagingen op school. Zo stelt Juf Martine vast dat diverse wereldburgerschapsinitiatieven als vanzelf de rode draad voor de opendeurdag aanleverden.

 

Gericht evalueren op basis van een schoolvisie en wereldburgerschapskader

Een stevige teamverankering maakt de weg vrij om nog meer in te zetten op betrokkenheid bij leerlingen. Juf Martine: “We willen nu ons WBE-verhaal veel zichtbaarder maken in de school. Wereldburgerschapspictogrammen die verwijzen naar het Metroplan werden overal opgehangen. Gekoppeld aan wat kinderen horen op de radio, wat ze zien op televisie en wat ze opvangen via sociale media, helpt dit de kinderen wereldburgerschapsthema’s met elkaar in verband te brengen.”

Ook worden linken gelegd met andere educatieve projecten. Het schoolteam van Sint Amandus wordt bijvoorbeeld uitgedaagd na te denken over wat de link is tussen wereldburgerschap en hun MOS-werking op school. Het is duidelijk dat deze twee projecten door elkaar vloeien en dat er hier veel overlap is. “Educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschapseducatie, beiden gaan over respect voor elkaar én voor de wereld. People, Planet, Prosperity, de drie P’s, vinden we in onze schoolvisie dan ook enorm belangrijk”, zegt directeur Katty Rosseel.

Meester Geert voegt er vlotjes het belang van welbevinden aan toe: “Dit verhaal raakt ook direct aan onze schoolvisie waar het draait rond respect voor iedereen, voor het anders zijn." 

“Inderdaad”, zegt ook juf Martine, “het warme nest geeft iedereen vleugels. Dat vat alles samen. Zo wordt WBE de verf op onze muren, zo ademt het op school. WBE leeft echt, en het komt niet alleen van de leerkrachten, maar ook van leerlingen. Als onze kinderen iets binnenbrengen, dan doen we daar ook iets mee en zeggen we ‘Wat jij daar zegt is interessant, probeer maar uit, breng maar mee. We bekijken wel hoe we dat kunnen organiseren’. Zo voelen kinderen dat hun inbreng ook van belang is."

Directeur Katty voegt tenslotte nog toe: “Maar de leerkrachten moeten dit 'voor-leven': ze moeten het voorbeeld geven van wat wereldburgerschap allemaal kan betekenen.”

En het is precies dit laatste waarover ze willen getuigen op onze Inspiratiedag van 17 april. We kijken er naar uit!