Materialen onder de loep

Een panel van experts nam op uitnodiging van Kleur Bekennen onderstaande materialen grondig onder de loep met een hiervoor speciaal ontworpen analyserooster. Op deze pagina ontdek je hun bevindingen en tips. Een snelle manier om helemaal mee te zijn in actuele trends en tendensen op het vlak van wereldburgerschapseducatie. Deze materialen en nog véél meer zijn ook te ontlenen in onze documentatiecentra.

Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
7-8 jaar
9-10 jaar

Vorm :  
Doe- en leerboek in A3 formaat, met DVD, digitale handleiding en materialen
Thematiek :  
Dagelijks leven van kinderen in Senegal, Guatemala en India
Algemene informatie
Organisatie:

Organisatie:
Mediaraven
Dwagulu-Dekkente

Doelgroep:
13-14 jaar
15-16 jaar

Vorm :  
Digitale workshop
Thematiek :  
Water in de wereld, water in het Zuiden, oplossingsgericht denken
Algemene informatie
Organisatie:

Organisatie:
WWF, Erasmushogeschool Brussel, VUB

Doelgroep:
13-14 jaar
15-16 jaar
17-18 jaar

Vorm :  
website + 70 online filmfragmenten + leidraad voor leerkrachten (28p.) zes uitgewerkte lessen: Gevolgen in het Zuiden; Klimaatrechtvaardigheid; Goed bezig; En ik?; Het voorzorgsprincipe; en De toekomst, doe mee!
Thematiek :  
Klimaatverandering, klimaatrechtvaardigheid, armoede en internationale solidariteit
Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
15-16 jaar
17-18 jaar

Vorm :  
Pedagogisch dossier, CD-Rom
Thematiek :  
democratie, mensenrechten, vrede en conflicten, diversiteit
Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
5-6 jaar
7-8 jaar
9-10 jaar
11-12 jaar

Vorm :  
Educatief lespakket, prentenboek+CD
Thematiek :  
recht op voedsel
Algemene informatie
Organisatie:
Joetz vzw

Doelgroep:
5-6 jaar
7-8 jaar
9-10 jaar
11-12 jaar

Vorm :  
Educatief spel
Thematiek :  
Kinderrechten
Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
3-4 jaar
5-6 jaar
7-8 jaar
9-10 jaar
11-12 jaar

Vorm :  
Methodeboek: Een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs. 40 lessen en meer dan 50 werkvormen. + Prentenboeken Gloob en Teo (het bijenavontuur (Jk), feest in het bos (Ok), het zeemonster (1ste gr), + Leesboeken Helki (2de gr), De kuil (3de gr).
Thematiek :  
Methodieken, duurzame ontwikkeling, systeemdenken
Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
17-18 jaar
15-16 jaar

Vorm :  
Educatief spel
Thematiek :  
Duurzaam consumeren, eerlijke handel, mondiale vorming
Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
15-16 jaar
17-18 jaar

Vorm :  
Educatieve website
Thematiek :  
Internationale samenwerking, voedselzekerheid, coöperaties
Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
17-18 jaar

Vorm :  
Spel
Thematiek :  
Interculturaliteit, verdraagzaamheid
Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
15-16 jaar
17-18 jaar

Vorm :  
Lessenreeks + DVD/site
Thematiek :  
Landbouw- en voedselsystemen, wereldvoedselproblematiek
Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
13-14 jaar
15-16 jaar
17-18 jaar

Vorm :  
bordspel
Thematiek :  
Recht op onderwijs, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking
Algemene informatie
Organisatie:

Doelgroep:
11-12 jaar
13-14 jaar
15-16 jaar
17-18 jaar

Vorm :  
Pedagogisch dossier + website
Thematiek :  
Klimaatverandering, Noord-Zuid solidariteit, EDO