Wij zijn

 

Kleur Bekennen gidst leerkrachten doorheen het diverse aanbod van wereldburgerschapseducatie en ondersteunt hen om hiermee op een kwaliteitsvolle manier aan de slag te gaan. 

Bij Kleur Bekennen kan je onder meer terecht voor: 

  • Inhoudelijke en financiële ondersteuning voor jouw wereldburgerschapsinitiatief op school via onze jaarlijkse projectoproep
     
  • Advies en nascholingen op maat
     
  • Unieke leertrajecten
     
  • Gratis ontlenen van educatief materiaal

 

Visie & Doelstellingen

De werking van Kleur Bekennen is gebaseerd op een algemene en specifieke doelstelling.

De algemene doelstelling van Kleur Bekennen luidt als volgt:

“Jongeren handelen als verantwoordelijke burgers, zich bewust van het belang van internationale solidariteit en dragen bij tot een meer rechtvaardige wereld.”

Specifieke doelstelling: “Scholen verankeren initiatieven van wereldburgerschapseducatie in hun werking en maken gebruik van kwaliteitsvolle middelen en ondersteuning.”

Binnen een procesmatige aanpak verwijst deze specifieke doelstelling naar de doelgroep (scholen), legt ze het accent op de duurzame verankering van wereldburgerschapseducatie en de responsabilisering van de scholen en verwijst ze ook naar het pedagogisch aanbod, haar relevantie, haar kwaliteit en het gebruik ervan.

 

Onze werking

Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren, werkt Kleur Bekennen samen met de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) coördineert het programma.

In elke provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je een educatieve medewerker van Kleur Bekennen. Hij of zij onderhoudt contacten met de scholen en organisaties in zijn/haar provincie. Elke provincie heeft eveneens een documentatiecentrum voor wereldburgerschap.

Daarnaast wil Kleur Bekennen zoveel mogelijk een netwerkorganisatie zijn, waarbij we verschillende actoren uit de sector wereldburgerschapseducatie zoeken. Kleur Bekennen werkt daardoor nauw samen met tal van educatie organisaties, NGO’s, (toekomstige) leerkrachten, schooldirecties, onderwijskoepels, beleidsmakers en academici. En dit met slechts één doel voor ogen: de impact van wereldburgerschapseducatie vergroten.

 

Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) en het programma Kleur Bekennen / Annoncer la Couleur hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website.

De persoonlijke gegevens van bezoekers van de site worden met de groots mogelijke zorgvuldigheid en overeenkomstig de bestaande regelgeving behandeld.
Lees hier alles over in ons privacybeleid