Als vluchteling voor vluchtelingen

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Dominique vluchtte in 1991 uit het toenmalige Zaïre weg, over Congo-Brazzaville, via Moskou om uiteindelijk in België aan te komen. Hij doorliep het hele traject, dat vluchtelingen in België moeten afleggen, om erkend te worden als vluchteling. Dominique kwam uiteindelijk in Oostende terecht, waar hij, al van bij de start van vzw Jakoeboe (onthaalgroep met en voor vluchtelingen) in 1996, betrokken was bij het werk voor vluchtelingen. Van 1998 tot 2006 was hij voorzitter van de vzw. Hij is bijzonder goed geplaatst om te vertellen over de opdracht van zijn organisatie, de doelstellingen en de dagelijkse praktijk.

Methodiek :  
Lezing/getuigenis/debat
Educatieve workshop
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
20
Maximum aantal deelnemers :  
50
Tijdsduur :  
1u
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  

Audiovisueel materiaal (laptop/pc, scherm, beamer, boxen).

Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  

Een klaslokaal

In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.30€ per km
Prijs per sessie :  
60.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  

Vluchten doe je niet zomaar!!! Mensen ontvluchten hun land niet zonder reden. Vluchten betekent het achterlaten van (soms weinige) zekerheden, en een onzekere toekomst tegemoet gaan. Verder is het voor een vluchteling niet eenvoudig om een ander land te bereiken. Mensen reizen vaak onder gevaarlijke omstandigheden. Ook zijn ze vaak afhankelijk van mensensmokkelaars die hen tegen flinke betaling naar een ander land brengen.

Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Kern - interactief
Tijdsduur :  
40 min
Korte procesbeschrijving :  
<p>Mijn eigen verhaal en ervaring als ex vluchteling en asielzoeker. Waarom vluchten mensen? De problematiek van vluchtelingen (in Belgie en in de wereld). Projectie van de film.</p><p>&nbsp;</p>
Type :  
Conclusie - interactief
Tijdsduur :  
10 min
Korte procesbeschrijving :  
<p style="text-align: justify;">Oplossing: Een betere ontwikkelingssamenwerking kan de migratiedruk afnemen. De asielmogelijkheden inperken en investeren in herkomstlanden. Het migratiedossier kan wel gekoppeld worden aan steun voor duurzame ontwikkeling ter plaatse.</p><p>&nbsp;</p>