Djembé-Afrikaanse en hedendaagse percussie

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

De essentie van elk atelier is het beleven van de desbetreffende discipline. Natuurlijk worden de instrumenten/stijlen telkens omkaderd met achtergrondinformatie en evt. plaatsing in een bredere culturele en historische context. De didactiek is een mix van spelen en onderwijzen. Na een korte kennismaking en een woordje uitleg over het instrument in zijn historisch en culturele context, start het inleven in ritmes door ‘vraag en antwoord’ en improvisatie. Soms komt ook het schrijven van de ritmes aan bod. Spelenderwijs leren we een traditionele of hedendaagse partij aan, de appèls, breaks en begeleidingsritme(s). Eens de groep vertrokken is, soleert de begeleider over de muziek en oefenen we samen het beginnen/eindigen dmv de appèl. Afhankelijk van de duur van de workshop komen meerdere ritmes en stijlen aan bod (traditioneel, funk, hiphop, jazzy, beat…). 

Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
10
Maximum aantal deelnemers :  
100
Tijdsduur :  
30 tot 100'
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
1. Materiaal: Als de groep voorbeeldritmes wil beluisteren (facultatief), dient er een muziekinstallatie met cd-speler voorzien te worden; Wij stellen voor elke deelnemer een degelijke djembé ter beschikking; Op aanvraag kunnen er ook andere instrumenten voorzien worden, zoals shakers, cow-bells, doundounba (zware trommels met houten stokken), pandeiro’s (tamboerijn), balafoon (Afrikaanse xylofoon uit tropisch hout), enz.
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
2. Locatie: Bij de keuze van het lokaal dient rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid om het binnen- en buitenbrengen van de instrumenten niet te bemoeilijken. (In de klokkentoren muziek maken is misschien heel romantisch, maar…) Het lokaal dient minimaal 8 bij 8 meter te zijn en buiten het bereik van eventuele storende geluiden In het belang van de concentratie van de deelnemers dient de ruimte exclusief gereserveerd te zijn voor de sessie, zodat niemand deze hoeft te onderbreken Bij goed weer kan de workshop buiten doorgaan, maar de instrumenten zijn zeer gevoelig aan vocht, NOOIT bij regen of killig weer.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.35€ per km
Prijs per sessie :  
140.00€
Praktische opmerkingen :  
€ 140 per dagdeel van 2 lesuren, deze wordt aangepast naargelang het aantal workshops en de eventuele combinatie van diverse percussie-vormen (olievaten, djembé, latin)
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  

Observatie, imitatie en samenspel stimuleren op een speelse manier werken aan de ritmische en muzische vorming, aangepast aan de leeftijd van het kind, aanleren van de basisklanken (slagen) op djembé en twee eenvoudige basisritmes om te komen tot een afgewerkt muziekstukje, kennismaken met de oorsprong en de ontwikkeling van de meegebrachte instrumenten, bevorderen van de concentratie aanscherpen van het ritmegevoel, plezier beleven aan het musiceren in GROEP komen tot een muzikaal eindprodukt, eigen inbreng afstemmen op de kwaliteit van het geheel, leren dat muziek voor Afrikaanse mensen heel belangrijk is, het is een manier om zich uit te drukken, het hoort bij hun culturele identiteit, Afrika en de landen aan de Westkust (Guinée, Senegal, Ivoorkust…) situeren op de wereldkaart positieve houding bijbrengen voor andere culturen RESPECT is de basis, OPENHEID en VERDRAAGZAAMHEID vloeien hieruit voort. 

Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
introductie
Korte procesbeschrijving :  
We stellen onszelf voor Peilen naar voorkennis: Wie heeft er al eens een djembé gezien? Horen bespelen? Zelf al eens gespeeld? Of misschien heeft er wel iemand een djembé? Leergesprek: Veel mensen hebben al eens een djembé gezien of ervan gehoord. Toch komt dit instrument niet van bij ons. Uit welk werelddeel komt de djembé? Waar precies vandaan? Ken je enkele landen uit deze regio? Even ingaan op het toeristisch aspect van de djembé als ‘Afrika-souvenir’ en de impact op het milieu: ontbossing, illegale kap, enz. Muziek: Instrumenten voorstellen. Uitleggen hoe ze gemaakt worden (intensief werk voor de djembé). Kalebassen groeien in de natuur en worden gebruikt om instrumenten te maken maar ook voorwerpen voor huishoudelijk gebruik. Djembé, dundun, sangban, kenkeni, shékéri… Begeleider vertelt over de Malinké-cultuur, op haar hoogtepunt zo’n 1000 jaar geleden en de manier waarop het dagelijkse leven en de religie hiermee is verweven.
Type :  
Muziek maken
Korte procesbeschrijving :  
Ritmes worden aangeleerd, eerst de drie basisklanken: bas – toon – claque. Aanbreng van een eerste ritme: Aandacht voor de leerlingen die niet zo vlot meekunnen. Hier komt ritmiek en muzikaal gevoel op de voorgrond. Op die manier komen andere leerlingen dan gewoonlijk aan bod omdat het cognitieve aspect hier ondergeschikt is. Dit lijkt me zeer bevorderlijk voor de groepssfeer. Aanmoedigen: het moet plezant blijven. We spelen als één groep, maken SAMEN de muziek. Aanbreng van het ‘appèl’ om een ritme te starten: Hierbij even ingaan op de rol van de kolonisatie van Afrika: Franse termen – de opvallende, vaak loodrechte grenzen in Afrika en de gevolgen voor de etnische groepen.
Type :  
afsluiting
Korte procesbeschrijving :  
Afsluiting: We sluiten af met een aangeleerd stuk waarbij iedereen de kans krijgt eens te ‘soleren’ (improviseren), waarbij het belangrijk is dat maar 1 iemand het ‘woord’ kan nemen. Noot: We proberen te zorgen voor zoveel mogelijk afwisseling en integratie tussen het puur muzikale en de achtergrondinfo. We proberen zoveel mogelijk te werken met de voorkennis die de leerlingen hebben. Hoe ver er ingegaan wordt op de achtergrondinfo hangt af van de leeftijd, interesse en niveau van de groep en de wensen van de leerkracht.