Djembé

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Deze workshop laat je via de djembé kennismaken met de kleurrijke ritmes uit West-Afrika. De leerlingen krijgen voeling met het instrument en de traditionele ritmes. De nadruk ligt voornamelijk op samen spelen en zingen. Door een goede opbouw en variatie tijdens de sessie zorgt Bouka dat er een positief groepsgevoel ontstaat, waarin er plaats is voor nieuwe inzichten en belevingen. Een mooi toonmoment met de leerlingen voor medeleerlingen, leerkrachten, ouders,...is mogelijk!
Methodiek :  
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Doelgroep :  
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
5
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
Min. 1 lesuur
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Stoelen voor de deelnemers. Djembé's worden voorzien door de lesgever.
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Geschikte locatie,waar we ongestoord muziek kunnen maken.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.34€ per km
Prijs per sessie :  
75.00€
Praktische opmerkingen :  
75€ per lesuur, ook langere sessies mogelijk
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
De jongeren: -komen door een dynamisch ervaringsgerichte activiteit tot een mooi ritme en samenspel. - hebben een zicht op de diversiteit in Senegal op socio-economisch en multicultureel vlak. - hebben een genuanceerd beeld over Senegal, aangepast aan de realiteit. - voelen zich verbonden met elkaar en andere culturen - hebben respect voor elkaar - mogen genieten van musiceren, dansen en zingen - positieve ervaringen laten beleven.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
dynamische opbouw
Tijdsduur :  
50 minuten
Korte procesbeschrijving :  
Bouka stelt zichzelf voor en laat de leerlingen kennismaken met het instrument en de verschillende klanken. Er volgt een ritmische opwarming, vervolgens worden er traditionele ritmes aangeleerd. Om het geheel wat kleurrijker te maken wordt er gezongen en vaak ook gedanst. Als afsluiting wordt er tijd voorzien om vragen te stellen over de cultuur, tradities, gewoontes, muziek, geloof,... Ook altijd leuk is een toonmoment aan medeleerlingen, leerkrachten, ouders,....