Educatieve koffer Ethiopië

Lagere schoolleerlingen kruipen in de huid van hun Ethiopische leefijdsgenootjes
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
De leskoffer bevat twaalf werkwinkels, vier voor elke graad. Ze behandelen typische elementen uit de Ethiopische geschiedenis, kunst en cultuur. De doe-opdrachten zijn voor elke leeftijd op maat gesneden. De werkwinkel wordt telkens ingeleid met een verhaal, film, kamishibai… en spoort de leerlingen aan om daarna zelf creatief aan de slag te gaan met het aangestipte onderwerp. Leerlingen kruipen in de huid van Ethiopische muurschilders, nemen deel aan overgangsrites bij oerstammen of ervaren een heuse koffieceremonie. Als archeologen kunnen ze in de vulkanische grond op zoek naar resten van de eerste mens. Ook de andere kant van de medaille kan hen te beurt vallen: leven als een straatkind. Bij elke werkwinkel bieden we al het nodige materiaal aan en zorgen we voor een volledige uitgewerkte handleiding voor de leerkrachten. Voor elke werkwinkel zijn de leerplandoelen uitgewerkt.
Methodiek :  
Bewegingsmethodiek
Multimediale_methodieken
Plastische_methodieken
Inleefspel
Muzikale_methodieken
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Lager onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3rd graad
Minimum aantal deelnemers :  
5
Maximum aantal deelnemers :  
20
Tijdsduur :  
90 min per workshop
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
geluidsinstallatie, beamer
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
grote zaal voor gezamenlijk toonmoment, bij voorkeur met geluidsinstallatie en beamer.
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Prijs per sessie :  
150.00€
Praktische opmerkingen :  
De koffer wordt gratis ter beschikking gesteld indien de school een sponsoractie plant ten voordele van de projecten die VZW Sterren voor Ethiopië steunt. De VZW wil hulp bieden bij het opzetten van dergelijke acties. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  

Sensibilisering ! Kinderen worden zich bewust van het de verschillen maar ook van de gelijkenissen in het leven van hun leeftijdsgenoten in Ethiopië

Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
doorschuifsysteem met een keuze aan werkwinkels
Tijdsduur :  
90 min. per werkwinkel
Korte procesbeschrijving :  
We starten met een virtuele vlucht met Ethiopian Airlines: Brussels National Airport - Bole International Airport, Addis Abeba. Na een strenge paspoort- en ticketcontrole nemen alle kinderen plaats in het vliegtuig. Twee charmante (hoewel?) stewardessen tonen de veiligheidsinstructies en tijdens de vlucht bekijken alle passagiers een innemende reportage over Ethiopië. Vlak voor de landing gluren we door de raampjes en krijgen we – op de tonen van ons sterrenlied – een impressie van de schoonheid van het land.
Korte procesbeschrijving :  
Met De Drie Wijzen wordt iedereen uitgenodigd voor een groepsspel. Naar analogie met het hilarische televisieprogramma uit de jaren tachtig – ‘De Drie Wijzen’, met Kurt Van Eeghem - tonen we een verzameling Ethiopische voorwerpen. Een driekoppig panel van leerkrachten meent te weten waarvoor elk voorwerp dient en probeert het publiek (de leerlingen) van zijn/haar grote gelijk te overtuigen. Alle materialen, teksten en foto’s zijn in de koffer voorhanden, maar er is zeker ruimte voor hilarische improvisatie waar de leerkrachten zich van hun meest overtuigende en grappige kant kunnen tonen.
Korte procesbeschrijving :  
Werkwinkels zorgen voor een creatieve uitdaging. De leskoffer bevat twaalf werkwinkels, vier voor elke graad. Ze behandelen typische elementen uit de Ethiopische geschiedenis, kunst en cultuur. De doe-opdrachten zijn voor elke leeftijd op maat gesneden. De werkwinkel wordt telkens ingeleid met een verhaal, film, kamishibai… en spoort de leerlingen aan om daarna zelf creatief aan de slag te gaan met het aangestipte onderwerp. Leerlingen kruipen in de huid van Ethiopische muurschilders, nemen deel aan overgangsrites bij oerstammen of ervaren een heuse koffieceremonie. Als archeologen kunnen ze in de vulkanische grond op zoek naar resten van de eerste mens. Ook de andere kant van de medaille kan hen te beurt vallen: leven als een straatkind.
Korte procesbeschrijving :  
Ervaringen delen tijdens een toonmoment. Op het einde van de dag tonen leerlingen hun creaties aan elkaar en delen ze ervaringen uit. Er wordt gezongen en gedanst door de hele school. Een absoluut hoogtepunt! Nog enkele praktische weetjes: Alle leerlingen krijgen een werkboekje dat hen door de dag gidst. Het werkboekje geldt als toegangsticket voor de vliegtrip, toont foto’s van de voorwerpen uit “De Drie Wijzen” en zorgt ervoor dat iedereen de tekst van de liederen bij de hand heeft. Verder staat er ook extra info in over het ontstaan en de projecten van Sterren voor Ethiopië. Deze projectdag is een ideale kapstok voor een benefietactie. Wij willen uiteraard hulp bieden bij het opzetten van dit soort acties ten voordele van onze organisatie. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.