Gelukkig 2030: werelddoelstellingen

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
‘Gelukkig 2030’ is een workshop in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Wij noemen ze ‘werelddoelen’. De SDG’s zijn in het leven zijn geroepen door de Verenigde Naties om van onze planeet een gezondere en betere plek te maken voor álle mensen. Alle landen in de wereld willen er aan werken om deze doelen in 2030 te bereiken. Alleen dan kan het voor iedereen een ‘Gelukkig 2030’ worden. Om deze doelen te bereiken, moet iedereen – groot en klein – helpen. Omdat het belangrijk is dat kinderen weten dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen, laten wij hen kennismaken met de verschillende werelddoelen én nadenken over mogelijke oplossingen. Dat doen ze aan de hand van 3 interactieve spelen. Ze ontdekken ook hoe ze zelf een verschil kunnen maken. Aansluiting bij klasthema’s: water, fair trade, klimaat, klimaatverandering, afval, duurzame ontwikkeling, energie, werk, sociale bescherming, ongelijkheid, armoede, mijn (duurzame) gemeente, oplossingen bedenken, uitvinden,…
Methodiek :  
Educatieve workshop
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Lager onderwijs :  
3rd graad
Maximum aantal deelnemers :  
25
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Prijs per sessie :  
150.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Alle landen in de wereld willen eraan werken om deze werelddoelen in 2030 te bereiken. Om deze doelen te bereiken, moet iedereen – groot en klein – helpen. Omdat het belangrijk is dat kinderen weten dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen, laten wij hen kennismaken met de verschillende werelddoelen én nadenken over mogelijke oplossingen.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Interactieve spelen
Tijdsduur :  
90min
Korte procesbeschrijving :  
Aan de hand van 3 interactieve spelen ontdekken kinderen hoe ze zelf een verschil kunnen maken om van de aarde een betere plek te maken.