getuigenis van een vluchteling

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Tijdens deze ontmoeting maken de leerlingen/studenten kennis met iemand die naar België is gevlucht. De meeste mensen die willen getuigen, hebben uiteindelijk de toestemming gekregen om in ons land legaal te mogen verblijven. Via deze getuigenis willen we de vluchtelingenproblematiek een gezicht geven. We willen de anonimiteit doorbreken – op vraag van de school kunnen we het persoonlijk vluchtverhaal van de getuigenis opsturen. Onze ervaring leert ons dat een getuigenis van vluchteling een grote impact kan hebben op leerlingen/studenten. De vluchtelingenproblematiek is vaak een ver-van-ons-bedshow. We verschuilen ons achter bepaalde ‘feiten’ en argumenten die we oppikken in de media of via onze vriendenkring. Deze getuigenis, die vaak emotioneel en aangrijpend is, zorgt ervoor dat de vluchtelingenproblematiek dicht op hun vel komt... De leerlingen/studenten krijgen de kans om vragen te stellen aan de vluchteling. De getuigenis duurt ongeveer 1uur. De getuigenis is meestal in het Engels (of het Frans), recent hebben een aantal Nederlandstalige getuigen zich aangediend die wensen hun vluchtverhaal te delen. Opgelet: we zijn van mening dat een getuigenis van een vluchteling steeds gekaderd moet worden in een groter (theoretisch) kader. Enkel op deze manier kan de getuigenis correcter geplaatst worden in de juiste context en willen we ook vermijden “te kort door de bocht te gaan”. Daarom kan een getuigenis enkel aangevraagd worden indien de school duidelijk en concreet kan aantonen dat ze intensief werken rond de vluchtelingenproblematiek OF als ze de getuigenis willen combineren met een van onze volgende educatieve programma’s: “Vluchtelingenspel 2de graad SO” of “3de graad SO & hoger onderwijs” Dit spel wordt ofwel gespeeld in een (klas)lokaal op uw school; de school betaald dan de vervoersonkosten van de vormingswerker. Of in een vormingslokaal te Brussel; in het laatste geval zorgen wij voor een geschikte locatie. Eén uur van de vorming “Cafépraat en migratie”.Deze vorming van normaliter 2 uren korten we in tot 1 uur om specifiek in te zoomen op de vluchtelingenproblematiek. Tijdens deze vorming ontkrachten we meningen die we vaak horen op café, in de media of bij beleidsmakers over vluchtelingen. Maar kloppen ze ook? We illustreren de vorming met een boel cijfermateriaal, verhalen van mensen en alternatieve visies. Bezoek Klein Kasteeltje
Methodiek :  
Lezing/getuigenis/debat
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
Minimum aantal deelnemers :  
8
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
1 uur
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.20€ per km
Prijs per sessie :  
120.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
De leerlingen begrijpen wat iemand drijft om te vluchten. De leerlingen krijgen begrip voor iemand op de vlucht.