Gewoon Vreemd Paleis

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Het Gewoon Vreemd Paleis is een interactieve expo over vooroordelen, diversiteit en democratie. Via uitdagende werkvormen gaan kinderen van 10 tot 14 jaar nadenken over allerlei vormen van vooroordelen, over hoe je de wereld soms door een gekleurde bril ziet, over hoe moeilijk het is om een eigen mening te hebben. Ze leren het zondebokmechanisme kennen. Kinderen maken kennis met de basisprincipes van de democratie.
Methodiek :  
Inleefactiviteit
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
6
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
1,5
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Brussel
Prijs per student :  
2.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Kinderen van 10 tot 14 jaar leren een eigen mening vormen en reflecteren en wisselen uit over vooroordelen, diversiteit en democratie.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Tijdsduur :  
1,5u
Korte procesbeschrijving :  
In het paleis gaan de kinderen aan de hand van een routekaart op wandel. Op speelse wijze verdiepen ze zich in begrippen zoals het verschil tussen een feit en een mening, verkennen ze de thematiek van vooroordelen en zondebok. Ze ontdekken dat achter de eerste indruk nog een andere werkelijkheid kan schuil gaan en ze staan stil bij de gevoelens die ze zelf hebben. Ze leren wat democratie inhoudt en hoe zij hier zelf aan kunnen werken. Na het bezoek aan de expo is er een korte nabespreking. Een handleiding laat leerkrachten en animatoren toe het bezoek voor te bereiden en te verwerken.