Handicap en rechten over de grenzen heen

Liesbeth, Patricia, directeur Lieven en twee leerlingen tijdens workshop
NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Patricia en Liesbeth zijn twee vrouwen met een verstandelijke beperking. In het kader van een uitwisselingsproject van Handicap International zijn ze in 2009 voor twee weken naar China gegaan om een andere organisatie voor personen met een verstandelijke beperking te ontmoeten. Daar hadden ze het over emancipatie van personen met een verstandelijke beperking en de manieren waarop ze hun mening willen uiten. Tijdens deze workshop willen Patricia en Liesbeth (en een begeleider) stilstaan bij wat een handicap of beperking nu juist is. Aan de hand van een kwaliteitsspel tonen ze aan hoe zij hun mening uiten. Daaraan gekoppeld leggen ze uit dat de gewoontes in China anders zijn dan hier en vertellen ze over hun ervaringen in China. Deze workshop heeft tot doel leerlingen te laten stilstaan bij verschillen tussen mensen en wil hen inzicht verschaffen in de kracht van deze verschillen.
Methodiek :  
Spel
Educatieve workshop
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
Type :  
ASO
TSO
Minimum aantal deelnemers :  
12
Maximum aantal deelnemers :  
22
Tijdsduur :  
90 minuten
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
Beamer en laptop
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
Lokaal met stoelen en banken
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Oost-Vlaanderen
Prijs per sessie :  
50.00€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Leerlingen laten nadenken over handicap en beperkingen en het stereotiep beeld van handicap doorbreken. Leerlingen bewust maken van hun eigen rechten en de manieren om hun mening te uiten. Aan de hand van het kwaliteitsspel leren ze dat niet iedereen dezelfde visie en dezelfde rechten heeft. De leerlingen ook laten nadenken hoe de realiteit van leeftijdsgenoten is in andere landen.
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Inleiding
Tijdsduur :  
20'
Korte procesbeschrijving :  
Voorstelling sprekers (Liesbeth en Patricia), zij vertellen over hun leefsituatie en over hun talenten en beperkingen. De leerlingen stellen elkaar kort voor en zeggen ook wat hun talenten en beperkingen zijn. Patricia en Liesbeth stellen Home Thaleia voor.
Type :  
Fotospel 'handicap - beperking'
Tijdsduur :  
15'
Korte procesbeschrijving :  
Aan de hand van een twintigtal foto's van verschillende personen gaan we op zoek wat een handicap en beperking is. De leerlingen worden uitgedaagd om te verwoorden wat voor hun een handicap is en wat niet. We stellen ons ook de vraag dat personen met een beperking misschien wel veel meer dan we denken?
Type :  
Kwaliteitsspel
Tijdsduur :  
30'
Korte procesbeschrijving :  
leerlingen krijgen inzicht dat niet iedereen dezelfde visie en dezelfde rechten heeft. De leerlingen leren het spel kennen waarmee je kan leren opkomen voor je eigen mening en visie. Leerlingen verdelen in groepjes van 3 of vier. Elk groepje mag met de dobbelsteen gooien en een pion verzetten. Daarna wordt het kaartje in de kleur van het vakje waar ze beland zijn. Op het kaartje staat een stelling en de leerlingen geven aan of dit voor hen het geval is of niet. In de nabespreking stellen we ons volgende vragen: - Welke zaken zouden nog kunnen verbeterd worden voor jullie? - Waar waren jullie het oneens over? - Vinden jullie dat anderen meer mogen dan jullie? - Hoe denken jullie dat het in andere landen is voor kinderen? - Hoe denken jullie dat het in andere landen is voor mensen met een handicap?
Type :  
Voorstelling ervaringen uitwisselingsproject met Chinese organisatie
Tijdsduur :  
15'
Korte procesbeschrijving :  
In december 2010 gingen Patricia en Liesbeth naar China om te leren van een organisatie voor personen met een verstandelijke beperking in Beijing (Hui Ling). Daar leerden ze dat de mensen daar er andere gewoontes op na houden. Daarna vertellen ze over hun rol als ambassadrices van Handicap International. Aan de hand van foto's vertellen ze over hun ervaringen in China.