The Invisible City [Kakuma]: filmvertoning, nagesprek + educatieve omkadering

The Invisible City [Kakuma]
NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Regisseur Lieven Corthouts woonde meer dan 4 jaar in het Keniaanse vluchtelingenkamp Kakuma en ontdekte dat ‘nergens’ ook ‘onzichtbaar’ is voor de buitenwereld. In deze documentaire toont hij hoe het leven in het kamp eraan toe gaat. Tegelijk focust hij op het grote aantal jongeren dat er leeft zonder hun ouders, op de ware reden waarom ze de gevaarlijke tocht naar Europa ondernemen, over het gebrek aan onderwijs en reële perspectieven. Ben je op zoek naar geschikt beeldmateriaal rond het thema migratie en vluchtelingen? Wil je de film vertonen in (secundair) schoolverband? Dat kan! Vooraleer de studenten de film zien, kunnen ze worden ingeleid en voorbereid aan de hand van een educatieve website die speciaal voor hen werd ontwikkeld. Zo krijgen ze reeds de hele context van de film mee. Tot en met juni 2017 kan er ook een nagesprek worden geregeld met de regisseur. Vanaf september 2017 bieden we ook een webdocumentaire aan: FIND ME IN KAKUMA. Via deze website, die gedurende 1 jaar zal worden aangevuld met korte filmpjes, getuigenissen en foto's, wordt nog meer ingezoomd op het leven van niet begeleide jongeren in het kamp. Deze film sluit aan bij onze ambitie om het publiek een genuanceerd verhaal te brengen, en meer dan dat: om aan te sporen tot bewustwording, tot actie, en uiteindelijk ook om beleidsveranderingen teweeg te brengen. In deze tijden van vluchtelingenstromen en politiek getouwtrek kunnen we via filmische en genuanceerde verhalen inzicht geven in de onderliggende mechanismen van de kampen en de vluchtelingenproblematiek in het algemeen.
Bekijk video
Methodiek :  
Film / theater /stand-up
Educatieve workshop
Doelgroep :  
Secundair onderwijs
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
10
Maximum aantal deelnemers :  
250
Tijdsduur :  
film: 74' - gebruik educatieve website: enkele lesuren, vrij te bepalen - nagesprek: ongeveer 1u - webdocumentaire: vrij te bepalen maar er is materiaal voor meerdere uren
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :  
laptop
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
DVD speler, beamer, donkere ruimte (ook mogelijkheid om de film te vertonen vanaf een harde schijf of downloadable link)
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Prijs per student :  
1.10€
Praktische opmerkingen :  
Indien er ook een nagesprek wordt georganiseerd, dan is de fee per student 2,50€. Screening fee telkens min. 26,50€. Voor de fee voor nagesprek met regisseur wordt minstens 100€ gerekend.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
Deze film sluiten aan bij onze ambitie om jongeren een genuanceerd verhaal te brengen, en meer dan dat: om aan te sporen tot bewustwording, tot kritische reflexie en actie (en uiteindelijk ook om beleidsveranderingen teweeg te brengen). In deze tijden van vluchtelingenstromen en politiek getouwtrek kunnen we via filmische en genuanceerde verhalen inzicht geven in de onderliggende mechanismen van de kampen en de vluchtelingenproblematiek in het algemeen. Gezien de focus in de film ligt op enkele jongeren, sluit deze film perfect aan bij de leefwereld van leerlingen uit het secundair onderwijs. Na reeds 60 screenings overal in Vlaanderen, stapelen de positieve verhalen zich alvast op!
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
voorbereidende website + doorverwijzing naar de Facebookpagina
Tijdsduur :  
vrij te bepalen, maar er kunnen wel enkele uren mee worden ingevuld
Korte procesbeschrijving :  
Leerlingen krijgen via deze website de hele context van de film mee. Ze kunnen deze zowel thuis als in klasverband consulteren. Er worden verschillende thema's ingeleid: wie is Lieven Corthouts (regisseur)?, wie is Nyakong (het meisje dat ook aan bod komt in de film)?, wat is Kakuma?, wat gebeurt er als je aankomt in Kakuma?, wat ligt aan de oorsprong van de conflicten in die regio?, wat zijn minderjarige vluchtelingen?, wat is hervesting (resettlement)?, wat betekent "tijd" in een vluchtelingenkamp?, hoe zit het met toekomstperspectief? Tenslotte is er ook een link naar ander bronnenmateriaal. Via de link naar de Facebook pagina kunnen leerlingen voorts rechtstreeks met Lieven in dialoog treden, en kunnen ze opvolgen hoe het project verder evolueert. Dit materiaal kan dus opgesplitst worden in enkele blokken, rond een verschillend thema, waar enkele weken mee kan gewerkt worden, zowel thuis als in de klas. Leerkrachten moeten er enkel op toezien dat iedereen regelmatig naar de website surft. Op basis van deze site kunnen conversatieklassen worden gehouden over bredere thema's zoals bvb de vluchtelingenkampen dichter bij ons (Calais, Duinkerke, Griekenland,...)
Type :  
vertoning van de film
Tijdsduur :  
74'
Korte procesbeschrijving :  
De film is zonder pauze, en beschikbaar met ENG of met NL/FR ondertitels. Spreektaal is Nuer, Swahili, Somali, Engels. Er bestaan ook twee ingekorte versies, van 30' en 52', maar we verkiezen om de integrale film te vertonen.
Type :  
nagesprek met de regisseur Lieven Corthouts (mogelijk tem juni 2017)
Tijdsduur :  
1u ongeveer
Korte procesbeschrijving :  
Lieven praat over zijn ervaringen in het kamp, de reden waarom hij de film heeft gemaakt, hoe hij de film heeft gemaakt. Leerlingen kunnen hem vrij vragen stellen. Mochten leerkrachten het nagesprek wat willen uitbreiden naar de situatie hier in Europa, dan kunnen ze er ook de mensen van vzwHuMain bij betrekken: zij werken in de vluchtelingenkampen in Noord Frankrijk. Info: http://www.vzwhumain.org/wat-doet-vzw-humain of sarah.verhofstadt@vzwhumain.org
Type :  
Webdocumentaire FIND ME IN KAKUMA gelinkt aan een zoekspel (vanaf september 2017)
Tijdsduur :  
vrij te consulteren gedurende 1 jaar
Korte procesbeschrijving :  
Opgelet! Dit is pas beschikbaar vanaf september 2017. Via deze website kom je als het ware in het virtuele Kakuma-kamp terecht. Je zal er 6 jongeren die in Kakuma leven (onder wie Nyakong en Claude, ook te zien in de film) in real-time kunnen volgen via korte filmpjes, tekstjes, getuigenissen,… Tegelijk wordt er ingezoomd op diverse locaties in het kamp: de school, het voetbalveld, de phone shop, Nyakongs huis, de voedsedistributiepost, UNHCR post, de straat, de kerk; Per personage diepen we voorts een breder thema uit: hervesting, niet begeleide minderjarigen, de vluchttocht naar Kakuma, (het gebrek aan volwaardig hoger) onderwijs, de uitzichtloosheid, de dromen van deze jongeren, ... En er wordt meer info gegeven over de buurlanden (Somalië, Sudan, Zuid Sudan, Congo, Ethiopië, Burundi, Uganda, Rwanda, Eritrea): aantal vluchtelingen en asielzoekers, aard van het conflict, afstand tot Kakuma. Leuk is ook dat je kan zien welk weer het daar op het moment zelf is: temperatuur, neerslag, wind,… Dit biedt dus een ideaal instrument voor het westerse publiek en scholen om zelf heel concreet te ondervinden hoe het eraan toe gaat in een kamp. Bovendien zal deze website gedurende één jaar worden geüpdate met nieuwe filmpjes (van 1,5 à 2min) en getuigenissen. Dus je krijgt echt een vervolgverhaal, precies om mensen op lange termijn bij het project, en de thematiek, betrokken te houden. Zie de trailer, voor een eerste schets: http://www.findmeinkakuma.com Aan de webdocu zal ook een zoekspel verbonden zijn, waarbij studenten ahv een app op zoek moeten gaan naar iemand die ze niet kennen (spel nog in aanmaak). Ze zullen daarbij op diverse problemen/beperkingen stoten waar ook de jongeren in het kamp mee te maken krijgen, kwestie van hen nog concreter te confronteren met de bittere realiteit van hun leeftijdsgenoten .