kunstmix 'l'afrique c'est chique'

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  
Gedurende een hele schooldag gaan we met een klas aan de slag om een voorstelling ineen te steken waarin we zowel musiceren, zingen, dansen èn toneel spelen. De voorstelling vindt plaats tegen het einde van de schooldag en kan voor een parallelklas, een jongere klas, de ouders,... indien een voorstelling praktisch niet haalbaar is, kan er geopteerd worden om het resultaat te filmen.
Methodiek :  
Film / theater /stand-up
Muzische opvoeding / kunsteducatie
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Minimum aantal deelnemers :  
15
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
schooldag (6 lesuren)
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  
groot lokaal,liefst turnzaal, een stoel per deelnemer
In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Transportkosten :  
0.30€ per km
Prijs per sessie :  
397.50€
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  
kunst beleven door zelf kunst te maken, grenzen verleggen, samenwerken naar een toonbaar resultaat, groepssfeer bevorderen
Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
percussie
Tijdsduur :  
1 lesuur
Korte procesbeschrijving :  
'onder de baobab-boom' luisteren we naar een afrikaans verhaal, en daarna volgt er een workshop percussie op djembé. er worden verschillende ritmes op de djembé aangeleerd en we leren ook een liedje.
Type :  
dans
Tijdsduur :  
1 lesuur
Korte procesbeschrijving :  
na een leuke opwarming wordt een choreografie aangeleerd live begeleid op de djembé.
Type :  
toneel
Tijdsduur :  
2 lesuren
Korte procesbeschrijving :  
aan de hand van een aantal woorden die de leerlingen zelf opgeven wordt er in kleine groepjes gewerkt aan een korte sketch, die daarna getoond worden aan de andere groepjes